Акустични бариери

Акустични бариери

Акустични екрани Royal

Акустичните и защитни екрани, които се изграждат чрез системите Royal Bilding Sistem , са ефективно решение за свеждане до минимум на неблагоприятните последици от влиянието на градския и промишлен шум върху здравето на хората.

Лесния монтаж се дължи на комбинацията от профили и структурни елементи , изработени от полимер с висока ударна устойчивост, явяващи се корпус за полагане на звукопоглъщащ материал или бетон.

Голямо предимство на изградените по тази технология акустични бариери  е и липсата на необходимост от мероприятия по съхраняване на естетичния им вид  и експлоатационните им хатрактеристики в продължение на много години.

Видове акустични бариери:

  1. Модулни екрани - представляват хоризонтално сглобени RBS  профили между стоманени или бетонни стълбове. Този начин на изпълнение позволява бързо и лесно да се подменят отделни елементи  в случай на повреда.

В  зависимост от акустичните си свойства модулните екрани биват два вида:

- Звукопоглъщащи – представляват едностранно перфорирани панели пълни с минерална вата с дебелина от 10 см.

- Отражателно разсейващи-  неперфорирани панели без пълнеж.

  1. Монолитни екрани- съставните им елементи са панели и съеденители RBS , монтирани вертикално и изпълнени с бетон клас В20.

 Използването на съеденители под различен ъгъл,  позволява  изграждането на акустични екрани, които отразяват или разсейват звуковата вълна, съобразно терена и особеностите на трасето.

Акустичните  екрани са изследвани от Института за строителна техника  с цел да се определи възможността за използване на системата на RBS  за изграждане на бариери срещу шума. В следствие на направените изследвания  е постигната висока шумоизолационна способност и съответствие на  характеристиките за поглъщане на звуковите вълни от перфорираните елементи. Шумоизолационните показатели на акустичните екрани са много високи и съгласно стандарта PN-EN ISO 717-1:1999, измерени за всички елементи на системата до най-висок клас В 3.

Коефициентът на шумопоглъщането отговаря на стандартите PN-EN ISO 11654:1999 до клас А2.

Предимствата на акустичните екрани от RBS

Отлични шумопоглъщащи показатели,

Лесен и много бърз монтаж,

Възможност за растителна декорация,

Изключителна устойчивост и естетичен вид на изградените екрани,

Липса на необходимост от експлоатационна поддръжка в продължение на няколко десетилетия.